Intervaltræning

Intervaltræningen vil foregå om onsdagen, undtagen på onsdage med klubaften, hvor vi har fællestræning efter trænerudvalgets program.