Generalforsamling

Hej alle sammen

 Vi afholder atter vores generalforsamling efter vedtægterne. Denne gang efter træning mandag d. 28. marts. kl. 20. Så kom og få en hyggelig aften

Vedhæftet kan man se en forløbig dagsorden.

Forslag som. ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag                                                                                                          6.1 Bestyrelsen foreslår at forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år bliver nummer 4 på dagsordenen og at fastsættelse af kontingent rykker ned som nummer 5 på dagsordenen
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af 3 medlemmer i lige år, herunder formanden (Marianne, Lisbeth, Claus) Valg af 3 medlemmer i ulige år, herunder kassereren (Frits, Benjamin, Anders)
  8. Valg af en suppleant til bestyrelsen 
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt                                                                                                                                              10.1. Er der interesse for ændrede træningstider f.eks. 17.30?                                                          10.2. Sæsonstart. Skal vi lave løbeskole eller invitere til en mulighed for en blød opstart på 3km.

MVH Bestyrelsen