Coopertest

Flere medlemmer har ytret ønske om, der kunne blive afviklet en Coopertest,

og dette ønske efterkommer vi gerne. Så onsdag d. 30 september arrangeres 

denne 12 min. test, hvor alle kan deltage.

Samme aften afholdes der klubaften efter træning, hvor vi samles i klubhuset 

til kaffe, brød og hygge. Alle er velkomne.